Testare, de som kvalitetssäkrar det som jag gjort, är några av de osjungna hjältarna i ett utvecklingsprojekt. En av dessa är Hans Wallentin, som nu jobbar som Testexpert för Visual Studio. Jag fångade honom för att fråga vad som har hänt i den nya versionen, Visual Studio 2012, när det gäller testning.

Länkar