Jag är en av medlemmarna i nätverket dev112, vilket är en sammanslutning av några mycket duktiga och erfarna programmerare och arkitekter. Jag är mycket stolt att ha blivit inbjuden som en av dem.

Vi har nu lanserat vår första tjänst. Det är en tjänst för Arkitekturgranskning. Följande är en kort inledning till denna tjänsten:

En arkitekturgranskning kan lyfta fram potentiella problem som skulle kunna få mycket obehagliga effekter för senare utveckling och förvaltning. Felaktiga beslut som påverkar arkitekturen i ett system kan bli mycket kostsamma. Utifrån denna erfarenhet har dev112-teamet tagit fram en arkitekturgranskningsmodell med syfte att ringa in problemen.

Du hittar mer information här.