Azure Resource Manager, ARM, är en central del av den nya versionen av Azure, den som sammanfaller med den nya portalen. Allt i Azure är resurser och ARM hanterar och grupperar dessa resurser för att du skall kunna hålla ihop din lösning.

I vår nya DevOps-kultur behöver både utvecklare och IT-specialister ha koll på denna viktiga funktion i Azure. Av det skälet har jag till denna podcast bjudit in Ola Skoog, som jobbar på samma avdelning som jag men emot IT-specielisterna.

I podcasten pratar vi också om man kan använda sig av vårt nya billing api för att få kostnaderna för en resursgrupp. Det är så och här finns mer information om detta. https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/billing-usage-rate-card-overview/