“Strömmingsanalys” som vi kallar det i vår dokumentation, handlar om hur man kan aktivt analysera en ström av data. Det är en spännande funktion i Azure att använda vid vissa typer av användningsfall. Det kan exempelvis vara vid vissa typer av larm eller annat som måste åtgärdas.

Jag intervjuar Alan Smith ifrån Active Solutions om denna teknik, som kan vara bra att ha i bakfickan.