Att exponera tjänster ifrån sina system såsom webbapier har blivit viktigare under de senaste åren. Vi ser hur de stora drakarna såsom Facebook, Twitter och Microsoft gör det. Men det finns en stor risk att man skapar och exponerar dem på ett förhastat och felaktigt sätt. I det här avsnittet diskuterar jag tillsammans med Karoline Klever, ifrån Epinovsa, hur man kan göra bra webbapier. Vi utgår ifrån en presentation som hon höll tidigare i år. Här är presentationen ifrån den.

Karoline, kommer också att hålla en presentation, How to create a Web API no one wants to use, i detta ämne på TechDays senare i höst.