Vårens sista Dev.Cast avslutas med en diskussion tillsammans med Magnus Mårtensson om olika misstag som man kan göra i Azure.

Många av oss är nybörjare när det gäller att skapa applikationer i “molnet”. Magnus har frågat sina MVP-kollegor om några av de vanligaste misstagen eller missuppfattningarna som de har stött på. Vi går igenom några av dem.

Länkar

Transient Fault Handling Application Block

Circuit Breaker Pattern