De programmerbara API:erna på Internet har utvecklats dramatiskt under de senaste tio åren. Alltifrån SOAP, XML-RPC och till REST. I samma takt har Microsoft skapat verktyg för att implementera dessa API:er. Det började med ASMX Web Services som utvecklades till WCF och nu Web API.

I det här avsnittet av min podcast diskuterar jag just Web API och även REST-baserade webbtjänster, tillsammans med Chris Klug ifrån Active Solution.