För oss utvecklare har ofta frågor om Personuppgiftslagen (PUL) och andra lagar och regler varit en sak som vi vetat om, men inte varit involverade i speciellt mycket. Det är andra som har tagit hand om det. Men i och med Azure har denna fråga bubblat upp och blivit allt viktigare. Detta också eftersom det har varit ett antal artiklar om molnet och säkerhet som har publicerats de senaste åren, allt ifrån Salems kommun till Edward Snowden.

I det här avsnittet av Dev.Cast vill jag verkligen gå på djupet med dessa frågor och jag gör detta genom att intervjua vår jurist Mathias Strand. Var beredd på en mycket spännande och kanske lite annorlunda podcast, väl värd att lyssna på.

Länkar