Vilket är Betty Boops klassiska utrop. Hon kanske skulle ha sagt det om hon fick se Hadoop också?

Men vad är detta Hadoop och hänger det ihop med Azure HDInsight? Detta är frågor som jag i det här avsnittet av Dev.Cast utkräver av min kollega Kristofer Liljeblad.