Iris Classon har en mycket populär blogg, In love with code, där hon ställer utvecklingsrelaterade frågor. Vi diskuterar ett antal av dem och ser om vi tycker lika bra om svaren som de som getts på bloggen.