Azureportalen i all ära, men när man skall jobba med riktiga system och produktionssätta och underhålla dem kan man inte klicka runt i ett webbgränssnitt. Då behöver man något skriptspråk istället. Powershell är Microsofts egen teknologi för detta. (Det finns också andra teknologier. Det är REST bakom allt.)

För att få en genomgång av Powershell och speciellt hur man använder det för att skripta Azure har jag i det här avsnittet av Dev.Cast bjudit in Simon Wåhlin ifrån Knowledge Factory. Han är en expert, så enjoy!