Build 2016 är över. Tre dagar fullt av sessioner och annat spännande.

För att höra mer har jag intervjuat tre av mina kollegor som var där: Peter Bryntesson, Peter Drougge och Simon Jäger.

Rekommenderade sessioner:

Drougge:

Building Resilient Services: Learning Lessons from Azure with Mark Russinovich

Building a Conversational Bot: From 0 to 60

The Future of Visual Studio

Bryntesson:

Universal App Model – What’s new in the App Model

Jäger:

Adding Power BI Data Experiences to Your Applications

Azure Service Fabric for Developers

König:

Introducing ASP.NET Core 1.0

Introducing Azure Functions

Xamarinträff den 13 April i Stockholm