Windows Presentation Foundation (WPF) med dess syskon Universal Windows Platform (UWP) är den vanligaste teknologin för att skriva användargränssnitt för applikationer som körs i Windows.

WPF, tillsammans med beskrivningsspråket Xaml, är en fantastiskt rolig plattform att skriva i. Men den har funnits länge, utvecklas fortfarande, men är inget som Microsoft direkt slår på trumman för.

För att höra historien bakom WPF och dess framtid har jag idag bjudit in Cecila Wirén, som älskar WPF. Hon är en nybliven Microsoft Most Valued Professional (MVP) bland annat inom just detta område.