Hur analyserar vi kod, särskilt sådan som är komplex och har levt under en längre tid? Finns det hjälp till detta ifrån andra discipliner? Ja, Adam Tornhill, som är utvecklare och har bland annat studerat kriminalpsykologi, använder sig av samma hjälpmedel som kriminaltekniker gör för att analyser en brottsplats.

Vi diskuterar detta utifrån hans bok Your code as a crime scene.

Följ med på en spännande resa där vi bland annat diskuterar varför filmen När lammen tystnar och Tomas Quick kan hjälpa oss analysera kodbaser.

Här är ett exempel på Adams teorier i praktisk användning. Han utforskar Microsoft ASP.NET MVC ramverk. Kill the Clones: How Temporal Coupling helps you identify Design Problems in large-scale Systems