Service Fabric är den grundläggande plattformen för hela Microsoft Azure. Många av dess tjänster kör på denna plattform och har gjort det under lång tid. Ifrån i somras har det funnits möjlighet att använda denna plattform för att andras tjänster.

Det är en spännande plattform, som inbjuder till en annan arkitektur, än den vi ofta är familjära med. Den använder sig bland annat av Statefull Services och Aktörer. Det är också en superbra plattform för att implementera Micro services med.

För att få en bra introduktion till denna plattform har jag i det här avsnittet bjudit in Ludwig Ahrle, som just nu håller på att implementera ett spel på denna plattform.