Elastic Search har jag redan gjort en podcast om, men Elastic Search tillsammans med Logstash och Kibana är något som jag tidigare inte har stiftat bekantskap med. Denna plattform har samlingsnamnet ELK.

I det här avsnittet diskuterar jag tillsammans med Mats Iremark om ELK när det är bra att användas och hur man använder det i Azure, bland annat.