Kommer några av er ihåg de många hemska exemplen på tidiga datorsystem, när man inte kunde ändra på felaktiga uppgifter, med hänvisning till “att det ligger på datan”? Otympliga datorsystem som istället för att hjälpa till att hantera informationen, låste in den och gjorde den svårändrad och oöverblickbar.

Över tiden har detta förändrats, som tur är. Citatet ovan har jag nog inte hört på över tio år. Programmen har naturligtvis blivit bättre, men det har också både skett arkitekturförändringar (alltså hur man strukturerar ett system) och även hjälpmedel för att hantera informationen på ett bättre sätt. Här tänker jag på alla databassystem såsom Oracle och Microsoft SQL Server. (Kan ni tänka er att för femton år sedan kunde man faktiskt fundera på att bygga en egen databashanterare när man skapade ett nytt system?)

Men tyvärr finns det liknande citat som fortfarande är levande bland oss IT-människor. Svårigheten handlar inte nu för tiden om att kunna förändra datat utan istället processerna. När verksamhetsmänniskor kommer till oss och vill, utifrån deras perspektiv göra en mycket enkel justering av en process, så säger vi ofta något i den här stilen: “Vi skall kolla in på det, men det är inte enkelt. Det kan kosta rätt mycket att få det gjort.”

Förut låste vi in datat i program och strukturer som var väldigt svårt att ändra, nu låser vi på samma sätt in verksamhetsprocesser i våra system, i vår kod.

Att separera och göra det flexibelt att ändra verksamhetsprocesser är en av grundstenarna i SOA. En riktig tjänstebaserad arkitektur särskiljer tydligt informationen (datat) ifrån processerna.

Detta är också en skillnad emot komponentbaserad utveckling eller objektorienterad utveckling. Där hade vi inte samma mål, samma vision, att särskilja informationen ifrån processerna.