För Microsoft är Visual Basicutvecklarna mycket viktiga. De har varit en trogen skara av flera miljoner utvecklare. (Dessa har inte varit lika lätta att locka över till andra plattformar eller språk, än andra typer av utvecklare.) Men under de senaste åren har de hamnat lite mitt-emellan saker och ting. Många av dessa utvecklare sitter fortfarande kvar i äldre VB6-system. System som troligtvis kommer att leva vidare under flera år framöver. Dessa utvecklare har inte alltid heller haft tid att hinna lära sig .NET och Visual Basic .NET.

Tyvärr verkar inte så många ha gjort hoppet till .NET som Microsoft har hoppats på. Även om de har gett VB-utvecklarna så mycket stöd som helst. Vad kommer att hända i framtiden?

Jag spekulerar nu. Kanske Microsoft måste anpassa Visual Basic .NET så att det mer efterliknar VB6 än de har gjort tidigare. Den version av Visual Studio som kommer ut om en månad, med dess nya version av Visual Basic .NET, är en bit på väg. Men det kanske inte räcker ända fram.

Det gör att folk redan nu börjar undra vad Microsoft kommer att göra med näst version av Visual Basic .NET. Kommer den att bli ytterligare anpassad efter dagens VB-utvecklare? Kommer den att gå en annan väg än C#, där VB kommer att ha mer “högnivå”-funktionalitet, som gör det enklare att ändå snabbare bygga applikationer?

Det här är en stor fråga som Microsoft har framför sig att lösa. VB-utvecklarna vill inte känna sig övergivna. De vill inte heller känna sig som en andra-klassens utvecklare.

Can VB 9 Convert the VB 6 Faithful?

Microsoft has a slew of new features on tap for Visual Basic 9, including the forthcoming Language Integrated Query (LINQ) project support, among others. Will they be enough to win over the VB 6 faithful?