Det kan fortfarande vara lite svårt att se skillnaden emot de program och den arkitektur som vi använder idag och den som SOA ger oss. Visserligen finns det vissa likheter, men dessa kan faktiskt ibland vara mer till besvär än till godo, men det finns några väsentliga skillnader också. Och det är faktiskt vitkigare att förstå dessa skillnader för att kunna bygga bra SOA-lösningar.

Jonas Ekström beskriver dessa skillnader i sitt nya inlägg på sin blogg. Han beskriver dessa utifrån ett integrationsperspektiv och det är en bra ansatts eftersom att mångas första erfarenhet av SOA är att de har behov av att göra någon form av integration mellan olika system.

Choreographic techniques: 90-talets integrationsplattformar