En fråga som jag fått några gånger är hur man kan använda samma projekt (typ ett gemensamt dataaccesslager) i flera olika solutions. Tidigare har detta lösts med att man använder “share” i Visual Source Safe. Men detta är en av de funktioner som vi inte har tagit med i den nya källkodshanteraren i Team Server Foundation.

Jag har provat lite för att kunna göra samma sak i TFS. Och det går genom att göra på följande sätt. (Det kan finnas flera lösningar. Har ni någon annan så dela gärna med er den till mig.) Jag skall försöka beskriva det här igenom hur jag gjorde testet.

Jag skapade ett Team Project för min Applikation, kallade ZobokProductProject. Jag skapade ett annat Team Project för mitt komponentbibliotek (det som jag vill använda i flera applikationer) och kallade det ZebComponentsProject.

I ZobokProductProject skapade jag ett WinForms Project och i ZebComponentsProject skapade jag ett Class Library.

Tricket är att efter detta öppna Source Control Explorer och skapa ett nytt Workspace. (Det är workspace:t som mappar lokala kataloger med dem som finns i källkodshanteraren.) Skapa två Working folders, där en mappar emot ZobokProductProject och en emot den katalogen som som ZebComponentsProject Class Library finns.

Se till att det aktiva workspace:t är det som nyligen skapades och gör sedan Get Latest VersionZobokProductProject. (Jag tror att ZebComponentsProject automatiskt kommer att hämtas också. Om inte, gör Get Latest Version på den också.)

Nu kan du öppna ZobokProductProject:s solution och lägga till ZebComponentsProject:s Class Library till denna.

Sedan är det klart.

Observera att när du sedan öppnar ZobokProductProject:s solution så kommer Visual Studio inte automatiskt kontrollera om de senaste versionerna av filerna finns. Detta måste du göra själv.

Ge mig gärna respons på detta om ni har provat eller tycker att lösningen inte är stabil nog.