"Continuous integration", vilket kortfattat innebär att man konstant bygger och testar sitt system, ofta startat när någon checkar in ny kod i sin källkodshanterare, är inte något som Visual Studio Team System har inbyggt stöd för. Men eftersom det är lätt att anpassa VSTS så finns det flera lösningar på detta. (Och de är gratis, plus att man lär sig lite mer om hur VSTS och speciellt Team Foundation Server:n fungerar.

I det här blogginlägget har Buck Hodges gjort en bra sammanställning på olika lösningar på detta.