Det är viktigare nu, än någonsin, att vi börjar skapa en bättre struktur i vår kod i webbläsaren. Snart går det inte längre att blanda, huller och buller, HTML, CSS, JavaScript med mera. Detta är speciellt viktigt om vi börjar implementera AJAX i våra sidor. Detta eftersom AJAX luckrar upp det formbaserade paradigment som vi har vant oss vid utveckling av webbapplikationer. Detta paradigm menar jag att vi skapade sidor, av formulärtyp, som användaren fyllde i och sedan sände tillbaka till servern för vidare behandling.

Det finns redan idag en uppdelning av koden. Den uppdelningen är i tre delar:

  1. Structural Layer – Vilket är XHTML-koden. Den beskriver innehållet, informationen, som sidan skall visa. Observera att den inte innehåller någon information om hur det skall presenteras. Man kan alltså inte ha med elementet "<center>" eftersom det beskriver hur något skall se ut.
  2. Presentation Layer – Beskriver hur informationen skall presenteras. Beskrivs med hjälp av CSS.
  3. Behavior Layer – JavaScript som skapar olika beteenden på sidan.

Tyvärr är den här uppdelningen skapad inom det formbaserade paradigmet. Med AJAX och därmed ett annat paradigm (naturligtvis kan man fortfarande skapa sidor som bygger på formulärsparadigmet), kan vi inte få in all dess kod, i den här uppdelningen. Det behövs något mer.

Jag har ännu inget definitivt svar på den här frågan. Men det kan bli så att vi får börja skikta vår kod i webbläsaren på samma sätt som vi tidigare har gjort på serversiden. Vi behöver alltså ha ett presentationslager, ett affärslager och ett datalager. Den tidigare uppdelningen, som jag beskrev ovan, hamnar alla i presentationslagret.