Windows Phone 7: “How Do I?” Videos

imageSmå videos om vissa funktioner i Windows Phone. Idag finns det omkring 70 stycken. Alla videos är under 10 minuter. Precis lagom, tycker jag.

Windows Phone 7: “How Do I?” Videos

 

 

 

 

Inside Windows Phone

imageEn programserie på Channel9 som i lite längre avsnitt går igenom funktioner i Windows Phone.

Inside Windows Phone

 

 

 

 

Microsoft Design Toolbox

imageDe har nyligen lagt upp nya kurser som är inriktade på hur man designar appar för Windows Phone i Expression Blend och med Silverlight.

Microsoft Design Toolbox