Den fungerar med Visual Studio 2010 RC och är "feature complete", vilket innebär att alla funktioner som skall finnas i första versionen av produkten är med.

Windows Server AppFabric är vår nya applikationsserver för att hosta WCF- och WF-tjänster. Den innehåller stöd för monitorering och persistens. Den innehåller också stöd för att distributera cacher.

Ladda ned Windows Server AppFabric Beta 2 här