LÄNKAR

Kristofer Liljeblad på Twitter:
http://twitter.com/krist00fer

All kod och dokumentation:
https://github.com/krist00fer/redis-sample

Redis
http://redis.io

Azure Cache Documentation
http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/services/cache/

Azure Redis Cache Documentation
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/dn690523.aspx

ASP.NET Session State
http://blogs.msdn.com/b/webdev/archive/2014/05/12/announcing-asp-net-session-state-provider-for-redis-preview-release.aspx

ASP.NET Output Cache
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/dn798898.aspx

Socket.io
http://socket.io

Socket.io – Scale out with Redis
http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/web-sites-nodejs-chat-app-socketio/

SignalR
http://signalr.net/

SignalR – Scale out with Redis
http://www.asp.net/signalr/overview/performance/scaleout-with-redis

Packet Managers
http://chocolatey.org
http://scoop.sh
http://brew.sh