Några personliga reflektioner efter att ha varit på dessa tre seminarier:

  • Software as a Service (SaaS): Just another hype?
  • Introducing Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals
  • Using the Essential Unified Process with Visual Studio Team System

Också lite kort om svenskkvällen och en intervju, i vimlet, därifrån, med Anders Kingstedt och Mikael Deurell.

Lyssna här