Under de senaste åren har jag stött på begreppet informationsarkitektur många gånger. Det verkar användas rätt flitigt, men få kanske riktigt vet vad det egentligen är.

Peter Tallungs jobbar som både informationsarkitekt och systemutvecklare och är en av dem, som jag tror, kan förklara det begreppet. Och det är just det som vi bland annat behandlar under den här intervjun.

Lyssna här

Här är några av de ämnen som vi berör under intervjun:

  • SOA
  • Domändriven utveckling
  • Begrepps– och informationsmodeller
  • UML
  • ORM

Böcker som nämns:

Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software, Eric Evans
ISBN 0321125215

Utdrag ur mail ifrån Peter
Här kommer uppgifter om de böcker jag nämde. Det är en serie på tre böcker av samma författare Edward R Tufte. De betraktas som klassiker i ämnet hur man använder grafik för att förmedla information. De här böckerna är en njutning för både intellekt och öga. De har givit mig en grund för hur jag skall tänka då jag skall förmedla information med hjälp av grafik. På Amazon ser man hur utvecklare och andra prisar de här böckerna. Rekommenderas på det varmaste till alla som skall använda grafik för att förmedla information. Och det är ju vad vi gör hela tiden som verksamhetsarkitekter, informationsarkitekter, lösningsarkitekter, kravanalytiker, utredare etcetera.
 
The Visual Display of Quantitative Information, Utkom 1992, Nyutgåva 2001
ISBN 0961392142
 
Envisioning Information, Utkom 1990
ISBN 0961392118
 
Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative, Utkom 1997 
ISBN 0961392126