Jag reflekterar lite över mina sex månader i podradiosvängen.

Länkar

Lyssna direkt här.