Intervju med Jimmy Nilsson, internationell talare och författare, boende i Blekinge. Jimmy är är nog den mest kända personen inom Microsoftområdet i Sverige. Han har mycket att prata om. Det är ett samtal om både det ena och det andra.

Här finns en utförligare presentation av honom, på Dev112.com.

Lyssna här.

ShowNotes
Jimmys blog
Language Workbenches: The Killer-App for Domain Specific Languages
Expo-c
JAOO
NHibernate
Resharper
SubVersion
TestDriven .NET
SharpReader