Windows 8 är den första versionen av Windows som klarar av att köra på ARM-plattformen, vilket är den dominerande plattformen idag för smarta mobiler och plattor. Microsoft kallar den versionen av Windows 8 som körs på ARM för Windows RT.

Om man skriver en Windows 8 app som hanterar olika skärmupplösningar på ett bra sätt och som inte förväntar sig ett fysiskt tangentbord eller mus, så bör appen fungera också på Windows RT. (Vi rekommenderar alltid att man också testar sin app på en Windows RT.)

Om appen kräver vissa funktioner, såsom kamera eller GPS,  så måste de naturligtvis finnas på den enhet som appen körs på. Läs mer om App capability declarations.

Programmeringsspråk

Det finns tre primära sätt att skriva Windows 8 appar på: C#/VB/XAML och JavaScript/HTML, fungerar utan problem på alla plattformar. Använder man sig av C++, som inte körs i någon virtuell miljö, krävs att man kompilerar för de olika plattformarna. Detta kan man göra i Visual Studio 2012. Observera att samma sak gäller om din C#/VB/XAML eller JavaScript/HTML app använder sig av någon komponent som är skriven i C++.

Man talar om vilka plattformar som appen stödjer när man paketerar sin app. (Detta är en funktion i Visual Studio. Finns på lite olika platser i menysystemet beroende på vilken version av Visual Studio som man kör. Leta efter “Create App Packages…” i menysystemet.)

image

 

Läs mer här om hur man utvecklar för Windows RT