Något som är rätt vanligt, när man produktionssätter ASP.NET-applikationer, är att man glömmer att ändra vissa inställningar i web.config. Inställningar, som endast skall vara påslagna vid utvecklingen av applikationen. I ASP.NET 2 har det kommit en ny inställning, som man kan använda i machine.config, som gör att detta sköts automatiskt. Denna inställning skall vara påslagen i alla produktionsmaskiner tycker jag.

<deployment retail="true" />

ASP.NET 2.0 Deployment Mode

ASP.NET features a new deployment configuration setting.