Code Analysis (Kodanalys) tycker jag är en bra funktion för att analysera sin kod utifrån en regeluppsättning för att verifiera att den följer den kodstandard som man har beslutat. (Har man inget verktyg för att följa upp kodstandards så kommer de ALDRIG att följas. Det räcker absolut inte med ett dokument, inte ens om det är inbundet och i fyrfärgstryck.)

För att göra det ändå bättre så kan man skapa en regel i källkodshanteraren, vilket gör att man inte kan checka in koden om man inte har gjort någon kodanalys innan och att denna inte har hittat några regelfel.

Här kommer en liten kort instruktion över hur man sätter upp kodanalys tillsammans med Check-In policy.

1. Börjar med att högerklicka på Team Project, som du vill slå på detta för, och välj Team Project Settings, Source Control. Välj fliken Check-In Policy.

Här kan man välja vilka typer av check-in ploicies som man vill ha. Som standard finns tre. Men om man laddar ned den senaste version av TFS PowerTools får man ett antal fler. Man kan också skriva egna. Kolla gärna in Johan Lindfors exempel på hur man gör detta.

2. Välj Code Analysis att ha som policy. Observera vad som står i beskrivningsfältet för den. “Ensure that code analysis is run with a defined set of rules.” Den kontrollerar alltså att kodanalysen för projekten har samma regelverk som det som vi definierar här.

3. Gå igenom regelverket

Här kan man anpassa vilka regler som skall köras. Man kan också tala om ifall regeln skall ge en varning eller ett fel om den ej uppfylls. Som standard finns det omkring 200 regler. Man kan också skriva egna, om man så önskar.

OBSERVERA: Det är endast de regler som signalerar Error, som kommer att ge ett Check-In policy Failure vid incheckningen. Kodanalysvarningar kan man fortfarande ha och checka-in.

4. Efter att ha sparat så är det dags att börja använda kodanalysfunktionen på ett projekt. Se till att din solution är kopplad incheckat i källkodssystemet.

5. Högerklicka på solutionnoden och välj “Migrate Code Analysis Policy Settings to Solution”. Detta för att få ned inställningarna som tidigare gjordes. Man kan se kodanalysinställningarna för ett projekt genom att titta på dess properties (egenskaper).

6. Nu kan du försöka att checka-in och se att kodanalysens check-in policy kommer att slå till.