Nu laddar vi upp inför nästa ALM Live. (ALM står för Application Lifecycle Management) Detta föredrag kommer att handla om källkodshantering, ett ämne som de flesta av oss har någon form av relation till. Det kanske låter lite osexigt, men källkodshantering är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för att projekt skall lyckas.

Detta föredrag kommer att hållas i Stockholm den 25 oktober, Göteborg den 30 oktober och Malmö den 31 oktober och det är gratis.

Att utveckla mjukvara kan vara svårt. Att utveckla mjukvara som lever i många generationer kan vara än mer utmanade. För att klara av att utveckla på ett effektivt och kvalitativt sätt krävs såväl metoder som verktyg för att säkerställa att arbetet sker på ett rationellt sätt. Visual Studio Team System och Team Foundation Server bildar en plattform för källkodshantering som går utöver att bara hantera versioner av filer. Med Team System kan metoder och processer kopplas till hur ändringar sker i systemet för att på så sätt ge bra spårbarhet. I produkten finns också ett antal verktyg för mätning av kvalitén i den kod som skrivs. Dess stöd för avancerad parallellutveckling gör att arbetet i stora team och med flera parallella kodbaser blir praktiskt hanterbart. Och med funktioner för byggautomatisering får man ett integrerat verktyg för att hantera processen från skriven kod till installerad produkt.

I detta seminiarie kommer Mathias Olausson att visa hur Visual Studio Team System kan användas för att hantera källkoden för en applikation. Mathias arbetar till vardags på Callista Callista Knowledgebase AB som konsult och är också lärare åt Informator för bland annat Visual Studio Team System. Mathias har erfarenhet av att implementera Visual Studio Team System och Team Foundation Server i ett flertal projekt.