Introduktion till Azure Mobile Services som jag har skrivit om tidigare.

Stöd för “Custom Endpoints”

Något av det som jag tidigare uppfattade som den största bristen i Azure Mobile Services (AMS) var att den var för hårt knuten till tabeller, vilket gjorde att varje endpoint egentligen bara vara möjligheten att göra CRUD anrop emot en sådan. (CRUD = Create, Read, Update och Delete)

Men nu kan man skapa endpoints som inte har den bindningen. I den kan man göra vad som helst, inklusive stödja andra typer av databaser än SQL Azure som är standard i AMS.

Något extra spännande i det är också vad Scott Guthrie skrev i sitt blogginlägg:

Today’s release enables Custom APIs to be written using Node.js (we will support writing Custom APIs in .NET as well in a future release), and the Custom API programming model follows the Node.js convention for modules, which is to export functions to handle HTTP requests.

Att man i framtiden också skall kunna utveckla med .NET i dessa endpoints, inte bara Node.JS.

Stöd för Git

Git har vuxit och har blivit ett bra verktyg inte bara för att källkodshantera sin kod, utan också för att produktionssätta den. Det är alltså ett enkelt sätt at få upp koden i molnet, utan att behöva göra en massa manuella steg.

Stöd för Node.JS NPM

NPM (Node Package Modules) är moduler som man kan jacka in i Node.JS. Det finns moduler för det mesta, inklusive stöd för olika databaser.

Det fungerar idag endast för skript som är skrivna för custom endpoints idag. Men utökat stöd kommer snart.

Stöd för Azure Mobile Servces SDK i Portable Class Library

Detta är också stort för det gör det enklare för oss som skriver kod som skall köras på olika plattformar. Nu kan vi använda samma kod, samma DLL till och med, för att hantera AMS.

Läs mer här